Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2022 - 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 27/9/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-HTSKKT quy định Thể lệ và phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X năm 2022 - 2023.

 Hội thi được tổ chức nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực dự thi bao gồm các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 05 lĩnh vực: Công nghiệp, xây dựng, giao thông, thủy lợi; Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Giáo dục - Đào tạo, Công nghệ thông tin; Y, Dược, Môi trường và các lĩnh vực khác.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi là tính mới so với trình độ kỹ thuật ở tỉnh Quảng Bình; khả năng áp dụng được trong điều kiện kinh tế - xã hội, kỹ thuật của một địa phương hoặc toàn tỉnh và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội.

Đối tượng dự thi: Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp...; là các tổ chức được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. 

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Hội thi đến hết ngày 30/6/2023; đánh giá các giải pháp dự thi vào tháng 7/2023; tổng kết và trao giải thưởng tháng 9/2023.

Quyết định

 

Mẫu phiếu đăng ký

Nguồn: quangbinh.gov.vn

Các tin khác