Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 7320

  • Tổng 1.859.810

Nâng cao chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp xuất khẩu vượt rào...   Tin mới
Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa là một trong những vấn đề cốt lõi nhằm vượt qua các rào cản thương mại tại nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Bởi có nhiều quy định từ các thị trường xuất khẩu...
Xem tiếp
Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia góp phần hình thành mô hình quản...   Tin mới
Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 là mục tiêu của nhiều quốc gia, và tiêu chuẩn cũng là một trong những nhân tố để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, là yếu tố quan trọng...
Xem tiếp
Vai trò tiêu chuẩn trong việc gỡ bỏ rào cản thương mại cho sản phẩm...   Tin mới
Bài viết nói về vai trò của tiêu chuẩn trong việc gỡ bỏ rào cản thương mại cho các sản phẩm y tế xuất khẩu của Việt Nam.
Xem tiếp
Hiệp định RCEP và tác động đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...   Tin mới
Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của các nước thành viên RCEP nhìn chung theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, ITU, CODEX… tương tự hệ thống TCVN nên tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu...
Xem tiếp
Thúc đẩy hoạt động hợp tác về TBT với Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn...   Tin mới

 Sáng ngày 21/9/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có buổi làm việc với đoàn công tác Cục Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) thuộc Cơ quan Công nghệ và Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KATS).

Xem tiếp
1 2 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mềm dùng chung
DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH