Kỷ yếu hội thảo Khoa học Bác Hồ với Quảng Bình - Quảng Bình làm theo lời Bác

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

TT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

1

Lời giới thiệu

 

 

Phần I: NHỮNG KỶ NIỆM VỀ CHUYẾN THĂM QUẢNG BÌNH CỦA BÁC VÀ NHỮNG LẦN RA THĂM BÁC CỦA CÁC ĐOÀN QUẢNG BÌNH

 

2

Nhớ mãi ngày Bác Hồ vào thăm Quảng Bình

Phan Xuân Thiết

3

Nhớ về ngày ấy (16/6/1957) – Ngày Bác Hồ vào thăm Quảng Bình, Vĩnh Linh

Trần Dzụ

4

Công tác bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an ngày Bác Hồ vào thăm Quảng Bình

Phan Duy Huỳnh

5

Vinh dự bảy lần gặp Bác Hồ

Nguyễn Thị Kim Huế

6

Vinh dự được ba lần gặp Bác Hồ

Nguyễn Tri Phương

7

Kỷ niệm lần gặp Bác Hồ kính yêu

Võ Thị Phiến

8

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thời đất lửa

Nguyễn Đăng Tuấn biên tập

9

Đêm diễn ấy Bác làm trưởng đoàn

Quách Mộng Lân

10

Một gia đình có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ

Trần Văn Chường

 

Phần II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG

 

11

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ở Quảng Bình

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

12

Bác Hồ với việc chỉ đạo xây dựng Quảng Bình thành tuyến đầu chi viện cho chiến trường miền Nam

Đại tá, PGS.TS. Trần Ngọc Long

13

Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người mới ở Quảng Bình qua một số bài viết, lời căn dặn, thư khen và phần thưởng của Người

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Anh

14

Bác Hồ với việc xây dựng lá cờ đầu nông nghiệp miền Bắc – Hợp tác xã Đại Phong

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà;

TS. Trần Thị Nhẫn

15

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Hai giỏi” ở Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Thiếu tướng, PGS.TS. Trịnh Vương Hồng;

PGS.TS. Trịnh Thị Hồng Hạnh

16

Vĩnh Linh làm theo lời Bác

Trần Văn Bến

17

Những lời căn dặn của Bác Hồ khi vào thăm Quảng Bình – Vĩnh Linh và phong trào thi đua phát triển nông nghiệp của Quảng Bình thực hiện lời Người căn dặn từ năm 1957 đến năm 1964

PGS. Lê Thế Lạng

18

Quảng Bình thực hiện chính sách dân tộc – “Chú ý đến cuộc sống của đồng bào miền núi” theo lời căn dặn của Bác

PGS.TS. Trần Thị Thu Hương

19

Các phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu thực hiện theo lời Bác Hồ dạy trên đất Quảng Bình

TS. Phan Viết Dũng

20

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và sự vận dụng quan điểm, tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Quảng Bình hiện nay

ThS. Trần Xuân Vinh

21

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Lê Đình Nguyên

22

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và việc đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” ở Quảng Bình hiện nay

ThS. Nguyễn Công Huấn

23

Giá trị tư tưởng từ những lời dạy của Bác đối với lực lượng vũ trang nhân dân và việc xây dựng lực lượng vũ trang Quảng Bình trong tình hình mới

Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh

24

Bác Hồ với phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” và giá trị tư tưởng trong vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

ThS. Phạm Thị Hân

25

Phong trào thi đua “Hai giỏi” ở Quảng Bình và giá trị thực tiễn trong đổi mới và nâng cấp chất lượng phong trào thi đua yêu nước hiện nay

NCS. Mai Xuân Toàn

26

Ngành Y tế Quảng Bình thực hiện lời Bác dạy về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nguyễn Đức Cường

27

Vận dụng một số quan điểm về huấn luyện, đào tạo cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nâng cấp chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trường Chính trị Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Minh

28

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Quảng Bình

PGS.TS. Hoàng Dương Hùng;

TS. Nguyễn Văn Duy

29

Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Quảng Bình hiện nay

Trần Hữu Dũng

30

Hợp tác xã Đại Phong làm theo lời Bác

Đỗ Trung Tuân

31

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hợp tác xã và vận dụng tư tưởng của Người vào phát triển kinh tế tỉnh nhà trong xu thế hội nhập và phát triển

Lê Trong Duận

32

Quảng Bình đất lửa nơi khởi nguồn sáng tạo của các nhạc sĩ và phong trào tiếng hát át tiếng bom nổi tiếng

Phan Thanh Tịnh

 

Phần III: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ BÁC HỒ Ở QUẢNG BÌNH TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG

 

33

Hình tượng Bác Hồ trong sự dung hợp giữa truyền thống và hiện đại

TS. Nguyễn Khắc Thái

34

Đánh giá hiện trạng các điểm di tích lịch sử Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Tạ Đình Hà

35

Quảng Bình thực hiện bảo tồn, trưng bày các hiện vật của Bác Hồ

Trần Thị Diệu Hồng