Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4-2023: Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ...   Tin mới
Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT.
Xem tiếp
Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo...   Tin mới
Ngày 20/12/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 11220/TB-SHTT về việc Thông báo Thống nhất áp dụng Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2023.01.
Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm...   Tin mới
Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022..
Xem tiếp
Nền tảng quản lý trại nuôi Farmext giúp nuôi trồng thủy sản hiệu quả   Tin mới
Tép Bạc là công ty khởi nghiệp đạt giải cao nhất tại cuộc thi Startup Việt 2020. Các giải pháp do Tép Bạc cung cấp, đặc biệt là nền tảng quản lý trại nuôi thủy sản từ xa Farmext được Hội đồng Chung khảo...
Xem tiếp
Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt...   Tin mới
Ngày 26 tháng 4 hằng năm chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để cùng tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới...
Xem tiếp