Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Ứng dụng công nghệ địa...   Tin mới
Ngày 26/1/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp...
Xem tiếp
Lễ chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển...   Tin mới
Ngày 26/1/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tổ chức lễ chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các đơn vị sở, ban ngành doanh nghiệp có liên quan. Tham dự...
Xem tiếp
Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu, xây...   Tin mới
Ngày 19/1/2024, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật Nhà nước cho lực...
Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế...   Tin mới
Ngày 24/1/2024, tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột sắn dây theo chuỗi tại xã Võ Ninh,...
Xem tiếp
Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Tạo lập, quản lý...   Tin mới
Ngày 23/1/2024, tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa, tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »