Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Đánh giá tỷ lệ,...   Tin mới
Ngày 6/1/2023, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá tỷ lệ, yếu tố liên quan và một số biến chứng của bệnh tiền đái tháo đường mới phát hiện ở người...
Xem tiếp
Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện năm...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Điều tra phân bố và đánh...   Tin mới
Ngày 16/1/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Điều tra phân bố và đánh giá tình trạng bảo tồn của một số loài thực vật...
Xem tiếp
Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản phẩm dinh dưỡng sâm Bố...   Tin mới
Ngày 12/01/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản phẩm dinh dưỡng sâm Bố Chính sấy dẻo từ sâm Bố Chính...
Xem tiếp
Hội thảo khoa học nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý,...   Tin mới
Ngày 11/1/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ cảnh quan và môi trưởng bền vững khu vực lưu vực sông Son”. Tham...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »