Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật nhà nước cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/4/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật nhà nước cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, do Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện. Đồng chí Phan Thanh Nghiệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật nhà nước (BMNN) cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể: Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ BMNN của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; Khảo sát quy trình kiểm tra an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ thực hiện kiểm tra, phân tích, xuất báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình trạng an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh; Tích hợp bộ công cụ vào USB an toàn và đưa vào ứng dụng hiệu quả, đảm bảo tin cậy và tự động hóa hoạt động kiểm tra.

Nhiệm vụ được thực hiện từ tháng 6 năm 2022 đến nay, tại hội nghị cơ quan chủ trì đã báo cáo kết quả nghiên cứu đạt được, cụ thể: Trên cơ sở khảo sát tình hình bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ BMNN tại các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, tổng kết quy trình kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN kết hợp nghiên cứu các phần mềm, công cụ kiểm tra hiện có, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng, hoàn thiện bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm các module chức năng như tìm kiếm, thu thập, phân tích và xuất báo cáo các thông tin cơ bản của hệ điều hành Windows và phần cứng trên máy tính được kiểm tra; tìm kiếm, thu thập, phân tích và xuất báo cáo các thông tin lịch sử kết nối với các thiết bị ngoại vi (USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động) của máy tính được kiểm tra; tìm kiếm, thu thập, phân tích và xuất báo cáo các thông tin về lịch sử kết nối Internet, truy cập website của máy tính được kiểm tra. Các chức năng của bộ công cụ đảm bảo tính an toàn, khách quan và chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra bảo vệ BMNN, bảo vệ an ninh mạng của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn.

Kết luận hội nghị, chủ trì hội nghị khẳng định kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu sẽ góp phần khảo sát, đánh giá tổng quan về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Xây dựng hoàn thiện bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và BMNN cho lực lượng chuyên trách. Các chức năng của bộ công cụ đảm bảo tính an toàn, khách quan và chính xác, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ BMNN của các cán bộ, công nhân viên tại các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác