Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22/4/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài”, Sở Ngoại vụ Quảng Bình chủ trì thực hiện, ThS. Nguyễn Thị Hương Giang làm chủ nhiệm. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, TUV - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài. Đề xuất một số giải pháp khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài được xây dựng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tại tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới phù hợp với thực tiễn và phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cụ thể: Đánh giá thực trạng công tác NVNONN, cơ sở dữ liệu về người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; Xây dựng, số hóa cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài; Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài nhằm thực hiện tốt công tác NVNONN nói riêng và công tác đối ngoại nói chung tại tỉnh Quảng Bình, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Được thực hiện từ tháng 5 năm 2022 đến nay với đối tượng nghiên cứu của nhiệm vụ là các cá nhân là người Việt Nam gốc Quảng Bình đang định cư ở nước ngoài, gồm: Công dân Việt Nam quê gốc Quảng Bình đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài; Người đã từng có quốc tịch Việt Nam và quê gốc Quảng Bình mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Báo cáo tại hội nghị chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã thực hiện: Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác NVNONN; Xây dựng cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài; Giải pháp sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài. Nhiệm vụ đã đưa ra các nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp về tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu về người Việt Nam gốc Quảng Bình ở nước ngoài; Nhóm giải pháp về sử dụng cơ sở dữ liệu để nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn. Kết luận hội nghị, chủ trì hội nghị đã khẳng định kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ là cơ sở để theo dõi, tổng hợp, tình hình người Việt Nam gốc Quảng Bình đang định cư ở nước ngoài để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác NVNONN tại tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới phù hợp với thực tiễn và phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Các tin khác