Yêu cầu kỹ thuật của bến xe hàng phải tuân theo QCVN 114: 2023/BGTVT   Tin mới
Nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác bến xe hàng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 114: 2023/BGTVT về bến...
Xem tiếp
Yêu cầu các thông số kỹ thuật của máy trộn bê tông theo TCVN 13497-1:2022   Tin mới
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13497-1:2022 Máy trộn bê tông do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định các thông số kỹ thuật cơ bản của máy trộn bê tông nhằm kiểm soát các nguyên liệu hỗn hợp bê tông đảm...
Xem tiếp
Giải quyết vướng mắc trong xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở   Tin mới
Nội dung sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đề cập tới những vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở.
Xem tiếp
Thi công công trình hầm giao thông bằng bê tông phun theo TCVN 13509:2022   Tin mới
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13509:2022 về Bê tông phun trong công trình hầm giao thông- yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu được ban hành giúp quá trình thi công có thể kiểm soát được các vật liệu xây...
Xem tiếp
Quy định mới về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất   Tin mới
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) mới ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »