Phát triển các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực công nghệ quan trọng...   Tin mới
Ngày 21/03/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) và Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Úc (Standards Australia) tổ chức hội thảo “Tích hợp Tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực công nghệ quan trọng và mới...
Xem tiếp
5 nhiệm vụ quan trọng trong phát triển Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc...   Tin mới
Để đạt được các mục tiêu mà Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đưa ra cần phải có các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, bà Phạm Thị Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn đã đưa ra 5 nhiệm vụ then chốt.
Xem tiếp
Ban hành 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung...   Tin mới
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.
Xem tiếp
Xây dựng, thúc đẩy hài hòa tiêu chuẩn quốc gia về kinh tế tuần hoàn   Tin mới
Nói về định hướng xây dựng tiêu chuẩn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ông Nguyễn Văn Khôi - Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, phát...
Xem tiếp
Huy động nguồn lực xã hội tham gia quá trình xây dựng tiêu chuẩn   Tin mới
Trong quá trình xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa, cần nâng cao năng lực của Ban Kỹ thuật, tập hợp nguồn nhân lực, các chuyên gia đầu ngành, huy động nguồn lực xã hội tham gia vào quá trình xây dựng tiêu...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »