Xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Năm

Số ký hiệu

Ngày ký

Trích yếu

2021

01/QĐ-TĐC

25/02/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Hùng Long

2021

02/QĐ-TĐC

02/3/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thương mại dịch vụ Tuấn Anh

2021

03/QĐ-TĐC

03/3/2021

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH vàng bạc Ngân Hà

2022

01/QĐ-ĐTT

10/5/2022

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Thủy Thủy Hà

2022

2403/QĐ-XPVPHC

(Của UBND tỉnh Quảng Bình)

06/9/2022 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Hải Ninh