Các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình giới thiệu các kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nổi bật được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình:
 

 CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

TT

TÊN NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ,

TÁC GIẢ

1

Nghiên cứu, đánh giá những giá trị địa di sản (geoheritages) nổi bật, ngoại hạng của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch

- Sở KH&CN Quảng Bình

- GS.TS. Tạ Hòa Phương

2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch Quảng Bình trên nền tảng công nghệ Web và kỹ thuật 3D-Panoramic

- Trường ĐH Quảng Bình

- PGS.TS. Hoàng Văn Dũng

Các hình ảnh 3D online: 

http://dulich3dquangbinh.vn/

 

Đang cập nhật tiếp………

 

  Click vào Tên nhiệm vụ để xem chi tiết