Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022.. 

 Chi tiết Kế hoạch..

 

 

 

Các tin khác