Sở khoa học và công nghệ Tổ chức khóa đào tạo phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 23/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo phương pháp tính tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp TFP. Tham gia khóa đào tạo có cán bộ  các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình; Các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Phan Thanh Nghiệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc khóa đào tạo

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) là kết quả sản xuất mang lại do khả năng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động (các nhân tố hữu hình) nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động của công nhân… (các nhân tố vô hình). Vì vậy, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) là nội lực phát triển của các ngành và nền kinh tế. Để nâng cao năng suất một cách bền vững, lực lượng sản xuất (gồm vốn, lao động) và quan hệ sản xuất (gồm công nghệ, giáo dục - đào tạo, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý…) cần hoàn thiện theo hướng tăng sự đóng góp các yếu tố vô hình và giảm dần sự lệ thuộc vào các yếu tố hữu hình.

Thực hiện triển khai nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo năng lực tính toán năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) cho cán bộ các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Tại khóa tập huấn các học viên được chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam là PGS.TS. Tăng Văn Khiên và ThS. Lê Xuân Biên cung cấp kiến thức liên quan tới nguồn thông tin và phương pháp tính năng suất như: Tổng quan về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP); Phương pháp thu thập và xử lý số liệu thống kê; Phương pháp tính năng suất các từng khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; Phương pháp tính năng suất TFP của tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Sau mỗi bài giảng lý thuyết, các học viên đều được thực hành trên các bài tập cụ thể để giúp nắm rõ hơn về nội dung bài giảng, đồng thời được giao bài tập lớn vào cuối khóa học để gợi nhớ và xâu chuỗi lại toàn bộ các kiến thức đã học...

Nguồn: TT Ứng dụng và Thống kê KH&CN 

Các tin khác