Kế hoạch tập huấn “Bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm của địa phương và tài sản trí tuệ hình thành trong nghiên cứu khoa học”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Triển khai thực hiện Kế hoạch 809/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đồng thời hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn “Bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm của địa phương và tài sản trí tuệ hình thành trong nghiên cứu khoa học”, như sau...

NỘI DUNG KẾ HOẠCH .pdf

Các tin khác