Thanh lập Ban tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2024

Font size : A- A A+

Ngày 10/12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc Thanh lập Ban tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2024.

NỘI DUNG QUYỂT ĐỊNH .pdf

More