Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục...   Tin mới
Ngày 5/4/2024, thực hiện Chương trình phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn, thực hành thực tế các quy định về cấp phép nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân...
Xem tiếp
Công nhận kết quả hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ...   Tin mới
Ngày 28/9/2023 Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số: 151/QĐ-HTSTKT Công nhận kết quả hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ X (năm 2022 - 2023).
Xem tiếp
Thông báo Về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023...   Tin mới
Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 »