Mô hinh khung HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

     Ngày 21/01/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số: 101/QĐ-BKHCN về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. Mục đích của việc xây dựng mô hình khung HTQLCL cho cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương tập trung vào việc xác định phạm vi áp dụng HTQLCL; hướng dẫn việc áp dụng theo các điều khoản của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và mẫu quy trình xử lý công việc tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

     Mô hình khung gồm 3 phần chính:

     Phần 1: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

     Phần 2: Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

     Phần 3: Mẫu quy trình xử lý công việc

NỘI DUNG MÔ HÌNH KHUNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015 (Click để tải nội dung)

 

TÀI LIỆU MẪU ISO CẤP Xà