Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người.

Khẩu hiệu:

        - “Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức”;

        - “Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại”;

        - “Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống”.

NỘI DUNG CÔNG VĂN