Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển: Trường hợp tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển: Trường hợp tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”, do Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ, chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển. Cụ thể: Xác định thực trạng điều kiện tự nhiên, sinh kế, sử dụng đất tại các thôn bản tại xã Thượng Trạch và vùng phụ cận; Xác định các nguyên nhân tự nhiên và con người tác động lên hệ thủy văn, hệ sinh thái trên cạn, hang động, và sinh kế của người dân trong khu vực nghiên cứu; Đánh giá hậu quả các tác động do thiên tai và con người lên tính toàn vẹn tài nguyên tại khu vực nghiên cứu; Dự báo các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường hệ sinh thái và kinh tế xã hội trong khu vực nghiên cứu; Xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên Di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. 

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu

Được thực hiện từ tháng 7 năm 2022 đến nay. Đối tượng nghiên cứu của nhiệm vụ các giá trị tài nguyên tại khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và con người, gồm: Lớp phủ rừng, hệ thủy văn, hang động và các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.  Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã đánh giá điều kiện tự nhiên, tình hình dân sinh - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu; Khảo sát các tác động của thiên tai và con người tính toàn vẹn di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; Phân tích, đánh giá tác động của thiên tai và con người lên hệ thống thủy văn, sông ngầm, hang động và tính toàn vẹn của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; Dự báo các nguy cơ ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; Xây dựng các loại bản đồ và dữ liệu GIS; Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển tài nguyên Di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn. Kết luận hội nghị, chủ trì hội nghị đã khẳng định kết quả của nhiệm vụ là cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch áp dụng trong bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nhằm nâng cao mức sống, bảo tồn nguyên vẹn các giá trị ngoại hạng toàn cầu của Di sản Thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Các tin khác