Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/5/2024, tại huyện Tuyên Hóa, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ “Mô hình nuôi Dúi Mốc lớn thương phẩm tại xã Sơn Hóa” và “Mô hình nuôi trai lấy ngọc nước ngọt tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa”. Tham gia đoàn kiểm tra có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tại nhiệm vụ: “Mô hình nuôi Dúi Mốc lớn thương phẩm tại xã Sơn Hóa” do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa chủ trì thực hiện. Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, cơ quan chủ trì đã đăng ký cơ sở nuôi dúi và được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép; Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ quy trình kỹ thuật nuôi dúi mốc lớn thương phẩm cho người dân địa phương; Xây dựng mô hình nuôi Dúi Mốc lớn thương phẩm với quy mô 70 con, cụ thể: mua 70 con Dúi Mốc lớn Con giống: mỗi con nặng 0,3 - 0,4kg. Đúng quy trình kỹ thuật con giống sống 100% không bệnh tật. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của đàn Dúi và chăm sóc, phòng bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật.

Tại nhiệm vụ: “Mô hình nuôi trai lấy ngọc nước ngọt tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa” do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa chủ trì thực hiện. Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, cơ quan chủ trì đã khảo sát thực tế địa điểm triển khai tiến hành nuôi trai với mật độ 1 con/m2 (2.000 con giống trai đen cánh dày đã cấy mỗi con 2 nhân 6 tháng trở lên), trên tổng diện tích 2.000m2. Hiện tại trai sinh trưởng và phát triển tốt.

Qua kiểm tra thực tế 2 nhiệm vụ, đồng chí Trưởng đoàn kết luận, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm 2 nhiệm vụ đã triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu của thuyết minh đã được duyệt. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục thực hiện các hạng mục mà thuyết minh đề ra theo đúng tiến độ.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác