Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 và cấp Nhà nước năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+
         Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức KH&CN ngoài tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể như sau:

NỘI DUNG CÔNG VĂN

 

Các tin khác