Thể lệ cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/01/2022, Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo đã có Quyết định số: 02/QĐ-KNĐMST về việc Ban hành Thể lệ cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Quảng Bình lần thứ II năm 2022. 

 

NỘI DUNG THỂ LỆ 

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ