Đề xuất quy định giám định chất lượng và giá trị máy móc, dây chuyền công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

VCCI vừa có góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo) của Bộ KH&CN.

 

Trả lời Công văn số 2602/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu đối với Dự thảo.

VCCI nêu quan điểm, về việc đề nghị/yêu cầu tổ chức việc giám định chất lượng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì việc giám định độc lập giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sau khi dự án đầu tư được đưa vào khai thác, vận hành được thực hiện trong trường hợp “cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có căn cứ xác định nhà đầu tư có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ”.

Theo quy định này, việc giám định độc lập máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư phải dựa vào căn cứ xác định nhà đầu tư có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, các quy định tại Dự thảo lại chưa thể hiện được rõ ràng quy định này.

 Ảnh minh hoạ

Ví dụ hoạt động giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư sẽ được tiến hành khi cơ quan phát hiện vi phạm gửi văn bản đề nghị/yêu cầu Cơ quan tổ chức việc giám định thực hiện. Văn bản này không kèm theo bằng chứng vi phạm của nhà đầu tư.

Trong Mẫu văn bản đề nghị tổ chức thực hiện việc giám định, nội dung về “bằng chứng vi phạm” chỉ là “nếu có”, không bắt buộc. Như vậy, việc yêu cầu tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền của dự án đầu tư cơ quan nhà nước có thể không cần đưa ra bằng chứng vi phạm của nhà đầu tư. Điều này có thể tạo ra những rủi ro cho nhà đầu tư khi họ có thể bị kiểm tra, giám định lại chất lượng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư bất kì lúc nào, tùy thuộc vào sự diễn giải của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để đảm bảo tính minh bạch của quy định, đề nghị Ban soạn thảo quy định tại khoản 1 Điều 5 Dự thảo theo hướng văn bản đề nghị/yêu cầu tổ chức việc giám định chất lượng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư phải đính kèm với bằng chứng vi phạm. Trong các Mẫu văn bản đề nghị/yêu cầu tổ chức việc giám định bỏ cụm từ “nếu có” bên cạnh nội dung “bằng chứng vi phạm”.

Trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (Điều 5)

Đối với việc lựa chọn tổ chức giám định, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Dự thảo thì cơ quan tổ chức việc giám định sẽ lựa chọn tổ chức giám định để giám định chất lượng và giá trị máy móc, tuy nhiên lại không quy định cách thức lựa chọn như thế nào? Điều này có thể gây khó khăn trên thực tế triển khai, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ vấn đề này.

Đối với việc gửi kết quả giám định, Khoản 5 Điều 5 Dự thảo quy định về các chủ thể được gửi Văn bản thông báo kết quả giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư, trong đó không có nhà đầu tư dự án.

Nhà đầu tư dự án là đối tượng chịu tác động trực tiếp và tham gia vào trình tự, thủ tục giám định máy móc, thiết bị này, vì vậy họ cũng có quyền được biết kết quả giám định. Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định Văn bản thông báo kết quả giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ dự án đầu tư được gửi đến nhà đầu tư dự án đầu tư.

Link bài đăng: https://vietq.vn/de-xuat-quy-dinh-giam-dinh-chat-luong-va-gia-tri-may-moc-day-chuyen-cong-nghe-d214155.html

Nguồn: https://vietq.vn/

Các tin khác