Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đá bán quý (ngọc bích) ở phía Tây huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để khai thác và chế tác các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 8/1/2024, tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đá bán quý (ngọc bích) ở phía Tây huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để khai thác và chế tác các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch” do Hội Địa chất tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ đánh giá tài nguyên đá bán quý (ngọc bích) ở phía tây huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để khai thác và chế tác các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Cụ thể: Xác định sự xuất lộ và diện phân bố tảng lăn và quặng gốc đá bán quý (ngọc bích) trong khu vực nghiên cứu; Nghiên cứu, đánh giá chất lượng và dự báo tài nguyên (trữ lượng) đá bán quý tại khu vực nghiên cứu, cấp 334a của đá bán quý; Sơ bộ đánh giá, giá trị công nghiệp và giá trị thương phẩm của đá bán quý (Ngọc Bích) phân bố trong khu vực nghiên cứu  thông qua mẫu sản xuất thử; Đề xuất giải pháp để khai thác giá trị nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển du lịch.

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra thực tế tại địa điểm triển khai nhiệm vụ

Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành theo thuyết minh, dự toán đã được duyệt. Đánh giá điều kiện tự nhiên, tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội tại khu vực nghiên cứu; Khảo sát thu thập tổng quan về đặc điểm địa lý tự nhiên địa hình khí hậu, đặc điểm nước sinh hoạt, mạng sông suối, giao thông vận tải công nông nghiệp; Lập báo cáo về đặc điểm tự nhiên, dân sinh và hoạt động kinh tế của nhân dân khu vực nghiên cứu. Khảo sát thu thập số liệu về sự xuất lộ đá bán quý gốc và tảng lăn trong khu vực nghiên cứu, thu thập và chỉnh lý bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000; Khảo sát phát hiện tảng lăn đá bán quý, khoanh định diện phân bố, luận giải và phán đoán những vị trí có khả năng lộ quặng gốc bố trí công trình hào dọn sạch vết lộ để làm rõ triển vọng đá bán quý gốc theo tỷ lệ 1:10.000. Khảo sát phát hiện tảng lăn đá bán quý, khoanh định diện phân bố, luận giải và phán đoán những vị trí có khả năng lộ quặng gốc bố trí công trình hào dọn sạch vết lộ để làm rõ triển vọng đá bán quý gốc theo tỷ lệ 1:5.000. Trắc địa thu thập và chỉnh lý bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đánh giá chất lượng  đá bán quý và dự báo tài nguyên (trữ lượng) đá bán quý tại khu vực nghiên tại khu vực nghiên cứu: Lấy các loại mẫu nghiên cứu chất lượng đá bán quý: 10/17 mẫu.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chủ trì, đại diện đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và các cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

 

Các tin khác