Thông tin về Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 844/KH-UBND ngày 08/5/2023 về việc Tổ chức Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm có các Nội dung, mục đích và hình thức tổ chức...

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 

Các tin khác