Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống sắn mới có khả năng kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22/12/2023, tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống sắn mới có khả năng kháng bệnh khảm lá, năng suất và hàm lượng tinh bột cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại Quảng Bình” do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh chủ trì thực hiện. Tham gia đoàn kiểm tra có Lãnh đạo Sở Khoa học và các phòng chuyên môn của Sở KH&CN.

Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo thuyết minh đã được phê duyệt. Nội dung bố trí thí nghiệm: Nghiên cứu xác định thời vụ trồng thích hợp đối với các giống sắn mới tại địa điểm Trang trại công ty CP Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh, Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, bố trí thí nghiệm theo nội dung được phê duyệt, sắn chuẩn bị thu hoạch đánh giá các chỉ tiêu năng suất, chất lượng vào tháng 12; Nghiên cứu xác định mật độ trồng thích hợp đối với giống sắn mới và nghiên cứu xác định liều lượng phân khoáng hợp lý cho giống sắn mới địa điểm triển khai tại xứ đồng Đầm Dơi, thôn Nam Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch (hộ nhà anh Nguyễn Văn Hoài) và xứ đồng Đát Rậy, Thôn 3 xã Tây Trạch, Bố Trạch (hộ nhà anh Dương Đình Tố), thí nghiệm đúng theo thuyết minh, sắn đang giai đoạn gần thu hoạch, số liệu được thu thập theo đúng các chỉ tiêu trong thuyết minh.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chủ trì, đại diện đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và các cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo của nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Các tin khác