Danh nhân Quảng Bình - Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Quốc gia

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Lời giới thiệu

Thân thế, sự nghiệp và công lao to lớn của các thế hệ danh nhân trong tiến trình lịch sử Quảng Bình

Phần I

KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA QUẢNG BÌNH TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ - CÁI NÔI SINH SẢN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI

Quan điểm của Đảng về nhân tài

Quảng Bình - “Một biên lực sinh tồn”

Lưu danh mãi mãi muôn đời

Tiêu chí danh nhân và nhận diện về danh nhân Quảng Bình

Thử luận giải địa linh nhân kiệt Quảng Bình

Danh nhân Quảng Bình - Bình dân và uyên bác

Biên lực trong sinh tồn

Danh nhân Quảng Bình - Dưới góc nhìn địa văn hóa

Đôi điều suy nghĩ về danh nhân lịch sử và danh nhân đương  đại

 Vị thế Quảng Bình từ góc nhìn địa văn hóa

Thêm vài tư liệu phác thảo bối cảnh vùng đất Quảng Bình trước và sau khi xuất hiện danh xưng Quảng Bình

Bối cảnh vùng đất Quảng Bình trước và sau khi xuất hiện danh xưng “Quảng Bình”

Vị thế Quảng Bình từ góc nhìn địa - văn hóa

Vùng đất Quảng Bình trong tiến trình lịch sử

Bối cảnh vùng đất Quảng Bình trước và sau khi xuất hiện danh xưng “Quảng Bình”

Nguồn hàng và thương phẩm Quảng Bình trong sự phát triển thương mại Đàng Trong Thế kỉ XVI-XVIII

Bối cảnh lịch sử cận, hiện đại Quảng Bình, một trong những điều kiện xuất hiện các danh nhân yêu nước và cách mạng

Đôi điều về Quảng Bình qua một kế hoạch đặc biệt trong kháng chiến chống Mĩ

Phần II

NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN, VẬT CHẤT MÀ DANH NHÂN QUẢNG BÌNH ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Danh nhân Quảng Bình - Những hào quang đi qua nhiều thế hệ

Đóng góp của các danh nhân Quảng Bình đối với đất nước ở thế kỉ XIX

Danh nhân Quảng Bình - Tiếp cận dưới góc độ truyền thống hiếu học

Các lĩnh vực cống hiến của danh nhân

Truyền thống hiếu học và khoa cử - Cơ sở hình thành, bồi dưỡng và phát triển nhân tài trên đất Quảng Bình

Danh thần Quảng Bình

Phần III

THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP MỘT SỐ DANH NHÂN TIÊU BIỂU

Tìm hiểu danh tướng Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử

Vai trò của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt - Người chỉ huy đạo quân triều Lý khai mở phương Nam thu hồi mảnh đất Quảng Bình về Đại Việt thế kỉ XI

Thượng thư Đại Hành Khiển Trần Bang Cẩn qua di tích, lễ hội tại làng Vĩnh Lộc

Giám quân Tả Thánh dực tướng quân Hồ Cưỡng, thần tổ họ Hồ Quảng Bình

Cuộc đời, con người và nhân cách Hoàng Hối Khanh (1362 - 1407)

Những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế của Hoàng Hối Khanh trên đất Quảng Bình

Tiến sĩ Hoàng Hối Khanh và những đóng góp của ông đối với Quảng Bình

Tiến sĩ Quận công Hoàng Hối Khanh (1362-1407)

Dương Văn An và Ô châu cận lục - Công trình biên khảo sống mãi với thời gian 

Dương Văn An - Quê hương, thân thế, sự nghiệp

Dương Văn An - Nhà Văn hoá (1514-?)  

Đào Duy Từ với bước ngoặc lịch sử của xứ Đàng Trong

Những đóng góp của Đào Duy Từ trên lĩnh vực quân sự dưới thời các chúa Nguyễn

Hình ảnh Nguyễn Hữu Dật và Đào Duy Từ qua “Nam triều công nghiệp diễn chí” của Nguyễn Khoa Chiêm

Các chiến luỹ thời Nam Bắc phân tranh (1627-1672) trên đất Quảng Bình qua các bản đồ cổ

Dòng họ Nguyễn Hữu từ Thăng Long đến Quảng Bình

Họ Nguyễn Hữu đất Quảng Bình - Một dòng họ khai quốc công thần nhà Nguyễn văn võ kiêm bị

Tham tướng Triều Văn hầu Nguyễn Triều Văn  (1573-1648?), vị khởi tổ dòng tộc Nguyễn Hữu ở Đàng Trong

Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật văn võ toàn tài

Nguyễn Hữu Dật - Một vị tướng cầm quân có tài thao lược, một khai quốc công thần có uy tín lớn dưới thời các chúa Nguyễn

Nguyễn Hữu Dật (1603-1680) - Một danh tướng văn võ song toàn

Nguyễn Hữu Hào (1642-1713) danh tướng - nhà thơ

Nguyễn Hữu Cảnh, đức trải cõi Nam

Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Người có công mở cõi phương Nam

Dấu ấn quê hương và gia đình trong sự nghiệp Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700)

Nguyễn Hữu Cảnh - Quê hương, thân thế, sự nghiệp

Nguyễn Hữu Thuyên vị thống suất bình Chân Lạp giữa thế kỉ XVIII

Bộ quân đô tướng Trần Tùng và họ Trần làng Vạn Xuân trải qua 600 năm

Trương Phúc Phấn và dòng dõi của ông trong việc phò tá các chúa Nguyễn trên đất Quảng Bình

Trương Phúc Phấn, Trương Phúc Hùng - Hai danh tướng của chúa Nguyễn quê Trường Dục

Thái Bảo Quốc công Trương Phúc Phan - Người Quảng Bình tiên phong mở cõi Nam Bộ

Nguyễn Đăng, dòng họ nổi tiếng ở làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Gia đình Nguyễn Đăng Tuân, từ ông đến chắt toàn tâm cống hiến cho đất nước vào cuối thế kỷ XIX

Nguyễn Đăng Giai - Danh nhân Quảng Bình tài kiêm văn võ, đức phổ vạn dân

Quốc tử giám Đốc học Nguyễn Thế Trực người làm quan trải ba triều đại (Chúa Nguyễn - Tây Sơn - Nguyễn)

Có một người con Quảng Bình là “Tứ triều nguyên lão” của triều Nguyễn ngài Đông các Đại học sĩ Võ Xuân Cẩn

Võ Xuân Cẩn - Vị quan “tứ triều nguyên lão”

Tứ triều nguyên lão - Võ Xuân Cẩn (1772-1852)  

Hoàng Kim Xán - Danh thần đầu triều Nguyễn

Thân thế, sự nghiệp và đóng góp của danh thần Hoàng Kim Xán (1776-1832)

Phạm Chân

Vũ Trọng Bình - Nửa thế kỉ “quan lộ” và những đóng góp

Hiệp biện Đại học sĩ Vũ Trọng Bình (1808-1898)

Tư tưởng yêu nước, thương dân và khát vọng về một cuộc sống bình yên qua thơ Nguyễn Hàm Ninh

Hữu quân Đô thống Lê Sĩ (1816-1883)

Lê Sĩ và công cuộc chống Pháp cuối thế kỉ XIX

Lê Di - Danh nhân Quảng Bình người được cấp 8 sắc của triều Nguyễn

Nguyễn Duy Cần và gia đình

Hoàng Kế Viêm trong vai trò Bắc Kỳ Quân vụ đại thần

Hoàng Kế Viêm (1820-1909) Một cuộc đời, một nhân cách

Hoàng Kế Viêm thực chất của việc đi phủ dụ và thời gian sung vào Viện Cơ mật

Danh tướng Hoàng Kế Viêm - Thân thế và sự nghiệp

Thượng thư Hà Văn Quan

Sự nghiệp Cần Vương của Lê Mô Khởi

Danh tướng Cần Vương Lê Mô Khởi

Tán tương Quân sự Lê Mô Khởi (1836-1895)

Cuộc đời và hoạt động “Cần Vương” của Mai Lượng ở Quảng Bình

Lê Trực với phong trào Cần Vương Quảng Bình

Tạo sĩ Lê Trực và phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Lê Trực - Võ tướng Cần Vương cuối thế kỉ XIX

Tam giáp Tiến sĩ võ, Đề đốc Lê Trực trong phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Đề đốc Lê Trực

Thượng tướng Nguyễn Phạm Tuân và phong trào Cần Vương ở Quảng Bình

Góp phần tìm hiểu Nguyễn Phạm Tuân và đóng góp trong phong trào Cần Vương ở Quảng Bình  (1885-1887)

Bạch Xỉ - Tên ông, đời ông

Có một vùng đất Quảng Nam của chí sĩ Phan Thúc Duyện trong phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX ở Quảng Bình

Góp phần tìm hiểu thêm về Phan Thúc Duyện qua một số tài liệu lưu trữ ở Aix-En-Provence (Pháp) và bưu ảnh

Quê hương, gia thế và một số đóng góp tiêu biểu của Trần Mạnh Đàn (1882-1950)

Trần Mạnh Đàn và những vần thơ tiêu biểu mang giá trị địa dư chí nhiều vùng đất và vùng đất Tuyên - Minh, Quảng Bình xưa

Nhà nho yêu nước Võ Khắc Triển - Một Tiến sĩ Nho học cuối cùng của nước ta

Cao Thượng Chí - Một trợ thủ đắc lực của Lê Trực trong phong trào Cần Vương kháng Pháp ở Quảng Bình (1885-1888)

Vua Hàm Nghi và sơn triều kháng Pháp ở Quảng Bình

Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua phác họa của người nước ngoài

Quyết định lịch sử của một thiên tài quân sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (1911-2013)

Võ Nguyên Giáp - Vị tướng lừng danh trong lịch sử

Vị trí và đóng góp của Lưu Trọng Lư trong tiến trình văn học Việt Nam 

Hàn Mặc Tử - Người là ai?

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với quân và dân Quảng Bình

Hoàng Sâm - “Tra-pha-ep” của Việt Nam

Hoàng Sâm - vị tướng nhiều tài năng, huyền thoại

Vị Tư lệnh chiến trường Trường Sơn Hồ Chí Minh

Đồng Sĩ Nguyên trọn một con đường

Nhà thơ Xuân Hoàng cuộc đời và sự nghiệp nặng lòng với quê hương

Mấy vấn đề về việc biên soạn từ điển “Truyện Song Tinh” của danh nhân Nguyễn Hữu Hào hay từ điển Tiếng Việt Đàng Trong thế kỉ XVII-XVIII

Phần IV

CÁC GIẢI PHÁP VINH DANH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ  VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA DANH NHÂN PHỤC VỤ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI

Nên tôn vinh danh nhân Quảng Bình như thế nào?

Đề xuất các hình thức tôn vinh, quảng bá giá trị vật chất và tinh thần do các danh nhân Quảng Bình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước

Tôn vinh danh nhân Quảng Bình qua việc bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa

Phát huy các giá trị tinh thần của danh nhân Quảng Bình trong giáo dục truyền thống và phục vụ du lịch

Khai thác giá trị di sản văn hóa của các danh nhân tiêu biểu ở Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch

Phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân ở Quảng Bình: Luận cứ và mô hình ứng dụng

Phát huy giá trị di tích: Xây dựng thư viện Võ Nguyên Giáp tại khu lưu niệm Đại tướng (Lệ Thủy, Quảng Bình)”

Một số giải pháp xây dựng môi trường khoa học để đào tạo và thu hút nhân tài - danh nhân tỉnh Quảng Bình

Xây dựng chiến lược dịch thuật và quảng bá các giá trị nhân văn nổi bật của các danh nhân Quảng Bình phục vụ cho công tác “du lịch văn hóa và trí thức”

Giá trị di sản nghệ thuật tạo hình ở Quảng Bình - cảm nhận và những thách thức

Các tin khác