Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Thử nghiệm phân bón nano ĐH’93 vào sản xuất giống lúa Hương Bình trên địa bàn xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/7/2023, tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, Công ty TNHH Giải pháp chất lượng VQB đã tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Thử nghiệm phân bón nano ĐH’93 vào sản xuất giống lúa Hương Bình trên địa bàn xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa”.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng mô hình sản xuất lúa Hương Bình sử dụng phân nano ĐH’93 với diện tích 4ha. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của mô hình; Hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa Hương Bình sử dụng phân nano ĐH’93 phù hợp với điều kiện huyện Minh Hóa.

Tại buổi nghiệm thu cơ quan chủ trì đã báo cáo những nội dung cụ thể: Địa điểm triển khai nhiệm vụ tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, có chân đất cao, tầng canh tác trung bình, độ phì đồng đều; Với quy mô: 4 ha (gồm 3 ha lúa thử nghiệm phân bón nano ĐH’93 và 01ha đối chứng) tại ruộng lúa của 6 hộ dân tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Số lượng giống lúa Hương Bình là 400kg. Lượng phân nano ĐH’93 là 3,6 lít. Sau thời gian triển khai từ tháng 11/2022 đến nay nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung được phê duyệt: Giống lúa Hương Bình có tổng thời gian sinh trưởng trong vụ ĐX khoảng 113 ngày; Chiều cao cây và khả năng đẻ nhánh của diện tích sử dụng phân bón ĐH’93 có sự khác biệt về sinh trưởng, phát triển với tỷ lệ số nhánh hữu hiệu/số nhánh tối đa cao hơn so với diện tích không sử dụng phân nano ĐH’93; Số bông/ m2, số hạt chắc/bông  đều cao hơn đối chứng cho thấy khi sử dụng phân nano đã làm tăng năng suất lúa gần 14 tạ/ha; Năng suất trung bình tại mô hình đạt 62,5 tạ/ha cao hơn một số giống tại địa phương chứng tỏ giống thích nghi khá với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng và đặc điểm canh tác của người dân xã Minh Hóa.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đã đạt được của nhiệm vụ, đồng thời đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng hợp của nhiệm vụ, hoàn thiệt các hạng mục tiếp theo để tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác