Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Nuôi thử nghiệm ngỗng sư tử theo phương thức bán thâm canh trên địa bàn xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/9/2023, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: Nuôi thử nghiệm ngỗng sư tử theo phương thức bán thâm canh trên địa bàn xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Trạch chủ trì thực hiện. Đồng chí Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng mô hình chăn nuôi giống ngỗng Sư Tử thương phẩm theo phương thức bán thâm canh tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển; khả năng thích nghi; đánh giá hiệu quả kinh tế. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi ngỗng Sư Tử thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại tỉnh Quảng Bình.

Được thực hiện từ tháng 12 năm 2022 đến ngày nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu mà nhiệm vụ đặt ra: Địa điểm triển khai nhiệm vụ tại hộ gia đình ông Nguyễn Đức Tín, thôn Dy Lộc, Xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Với quy mô: Nuôi 300 con ngỗng Sư Tử thương phẩm, con giống 01 ngày tuổi, trọng lượng bình quân 85-100 gram/con. Nhiệm vụ đã đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và mức độ cảm nhiễm với một số bệnh thông thường của ngỗng Sư Tử qua từng giai đoạn cụ thể: Về khả năng sinh trưởng: trọng lượng lúc 30 ngày tuổi đạt 0,9 kg; trọng lượng lúc 60 ngày tuổi ngỗng đạt 1,8kg; trọng lượng lúc 90 ngày tuổi ngỗng đạt 3,0 kg; Trọng lượng lúc 120 ngày tuổi ngỗng đạt 4,3 kg, đạt 54% so với thuyết minh đã được phê duyệt; Tỷ lệ nuôi sống của ngỗng Sư Tử tính từ thời điểm nuôi đến xuất chuồng đạt tỷ lệ cao 97%, cao hơn so với thuyết minh đạt 95%. Thời gian nuôi 4 tháng Ngỗng Sư Tử có trọng lượng trung bình 4,3 kg/con. Sau 4 tháng nuôi, ngỗng có tốc độ tăng trọng trung bình hằng tháng là khoảng 1,1 kg/con/tháng; Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi ngỗng Sư Tử thương phẩm theo phương thức bán thâm canh phù hợp với địa phương.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu nhiệm vụ

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Các tin khác