Ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (năm 2021)

Xem với cỡ chữ : A- A A+
  Ngày 26/3/2021, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã Ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (năm 2021).

 NỘI DUNG THỂ LỆ

Các tin khác