Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định 4271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình thực hiện năm 2022

 NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

 

Các tin khác