Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình tham gia Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 9/3/2023, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sở hữu trí tuệ (SHTT) toàn quốc năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2022, đưa ra những định hướng lớn cho hoạt động SHTT năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở KH&CN trên cả nước và đại diện một số trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức.

Tham dự Hội nghị, về phía đoàn công tác của Sở KH&CN Quảng Bình có đồng chí Trần Quốc Việt – Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng quan hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp năm 2022 ở trung ương và địa phương, định hướng nhiệm vụ năm 2023; Thực trạng và định hướng phát triển hoạt động quản lý nhà nước về SHTT tại địa phương: Tiếp cận từ tỉnh Thừa Thiên Huế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022 – những vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương; Xây dựng và triển khai Chiến lược SHTT tại thành phố Cần Thơ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh; Đồng thời thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến về bảo hộ tài sản trí tuệ, nâng cao hiệu quả tài sản trí tuệ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chiến lược SHTT tại các địa phương...

Công tác quản lý nhà nước về SHCN của các địa phương năm 2022 đã đạt được những thành quả nhất định, trong đó có thể kể đến các mặt công tác đạt được hiệu quả tốt như hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về SHCN (tăng hơn 3 lần so với năm 2021), hoạt động tư vấn hướng dẫn việc đăng ký xác lập và bảo vệ quyền SHCN, công tác khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động sáng kiến, sáng tạo. Một số địa phương tiêu biểu như Tp. Hồ Chí Minh; Nam Định; Bắc Giang; Cần Thơ; Đà Nẵng;… đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về SHCN đạt kết quả tốt. Đặc biệt trong giai đoạn 2013 - 2022, tốc độ tăng trưởng bình quân của đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam là 9,11%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của số đơn đăng ký sáng chế của chủ thể Việt Nam đang tăng lên nhanh hơn so với đơn của chủ thể nước ngoài. Điều đó cho thấy, các tổ chức, cá nhân trong nước bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đối tượng sở hữu trí tuệ này. Đồng thời, tổng số lượng đơn đăng ký giải pháp hữu ích trong 1 thập kỷ vừa qua của chủ thể Việt Nam lớn gấp hơn 2,27 lần so với đơn của chủ thể nước ngoài; tốc độ tăng trưởng đơn đăng ký giải pháp hữu ích của chủ thể Việt Nam là 8,82%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng của chủ thể nước ngoài.

Mặc dù, hoạt động QLNN về SHCN đã đạt được một số thành tích nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả đạt được vẫn không đồng đều, nhiều địa phương, hoạt động này chưa phát huy tác dụng tương xứng với vị trí, vai trò của cơ quan lãnh đạo, điều hành hoạt động SHTT. Nhiều địa phương (nhất là những nơi hoạt động thị trường còn kém sôi động) hoạt động SHTT còn đơn giản, vai trò QLNN còn mờ nhạt, còn lúng túng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ…

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động SHTT ở các địa phương, doanh nghiệp, viện, trường; những vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương khi có luật sở hữu trí tuệ sửa đổi; phương hướng tiếp tục triển khai Chiến lược SHTT trong thời gian tới…

Để hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, đổi mới, nâng cao hiệu quả phát triển tài sản trí tuệ, hội nghị cũng đặt ra cho các địa phương những yêu cầu đối với SHTT trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh tiếp tục rà soát, thực thi pháp luật, chính sách khai thác tài sản trí tuệ, cần tận dụng tối đa các nguồn lực, thể chế, chính sách, biến tri thức thành của cải vật chất để phát triển đất nước, trong đó lấy doanh nghiệp là trung tâm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác