Chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 2 ngày 11 và 12/1/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tổ chức lễ chuyển giao quyền sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các đơn vị sở, ban ngành có liên quan. Tham dự lễ chuyển giao có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các đơn vị được chuyển giao.

Trên cơ sở kết quả thực hiện của các nhiệm vụ KH&CN đã được Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá đạt kết quả tốt và nhằm cung cấp các luận cứ khoa học trong việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc triển khai ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất chất lượng và tăng trưởng kinh tế, phục vụ định hướng phát triển các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Tại các cơ quan được chuyển giao, Sở KH&CN tiến hành trao bộ sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng và nhân rộng.

Sở Kế hoạch và Đầu Tư tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nhân tố tổng hợp (TFP) thúc đẩy phát triển  kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Theo đó, trong đợt này Sở KH&CN chuyên giao 9 nhiệm vụ cho 13 đơn vị trong tỉnh, các nhiệm vụ được chuyển giao, gồm: Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao là Sở Thông tin và Truyền thông; Nhiệm vụ: “Khảo sát, đánh giá chi tiết phóng xạ môi trường tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao bao gồm: UBND huyện Quảng Trạch, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm và Sở Tài nguyên và Môi Trường. Nhiệm vụ: “Nghiên cứu hệ xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sinh viên Trường Đại học Quảng  Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao là Trường Đại học Quảng  Bình; Nhiệm vụ: “Nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển: Trường hợp tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao gồm: Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và UBND Huyện Bố Trạch; Nhiệm vụ: “Nghiên cứu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao là: Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình; Nhiệm vụ: “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe nước Trong” cơ quan tiếp nhận chuyển giao là Sở Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nhiệm vụ: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nhân tố tổng hợp (TFP) thúc đẩy phát triển  kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu Tư; Nhiệm vụ: “Xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN; Nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” cơ quan tiếp nhận chuyển giao UBND Huyện Bố Trạch và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định, sau khi nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu, công nhận kết quả, trong vòng 5 năm, cơ quan chủ trì thực hiện phải báo cáo theo định kỳ hàng năm kết quả ứng dụng và nhân rộng nhiệm vụ cho Sở KH&CN và Bộ KH&CN.

Thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tiếp tục chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có tính ứng dụng cao cho các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

         Một số hình ảnh tại lễ chuyển giao:

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hoạt động tiếp xúc, làm việc và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình"

Sở Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ: “Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe nước Trong"

Trường Đại học Quảng  Bình tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ: “Nghiên cứu hệ xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sinh viên Trường Đại học Quảng  Bình"

Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ “Nghiên cứu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình"

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và UBND Huyện Bố Trạch tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ “Nghiên cứu tác động thiên tai và con người ảnh hưởng lên tài nguyên Di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển: Trường hợp tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình"

Sở Tài nguyên và Môi trường Trạch tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình"

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác