Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết: “Trồng thử...   Tin mới
Ngày 15/04/2024, tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm và chế biến trà nấm vân chi túi lọc tại Quảng Bình” do Hợp...
Xem tiếp
Bộ KH&CN phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất...   Tin mới
Ngày 25/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Quyết định 455/QĐ-BKHCN phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Xem tiếp
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình: Tổ chức lớp Tập huấn “Bảo...   Tin mới
Ngày 11/4/2024, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thanh niên Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lớp tập huấn “Bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm của địa phương và tài...
Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ: “Nghiên...   Tin mới
Ngày 9/04/2024, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bố Trạch, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, tuyển chọn một số loài cây thuốc nam, xây dựng vườn cây dược...
Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình thực nghiệm ứng dụng và nhân rộng...   Tin mới
Ngày 8/4/2024, tại Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) Quảng Bình, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình thực nghiệm ứng dụng và nhân rộng kết...
Xem tiếp