Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình tổ chức hội nghị giao...   Tin mới
Ngày 29/2/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị giao ban KH&CN cấp huyện năm 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH&CN cấp huyện giai đoạn 2022 - 2023 và đề xuất...
Xem tiếp
Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc năm 2024 sẽ được tổ chức ngày...   Tin mới
Nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) của các địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo, Bộ KH&CN sẽ tổ...
Xem tiếp
Đẩy mạnh và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin   Tin mới
Ngày 23/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 9/CT-TTg yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Xem tiếp
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về...   Tin mới
Ngày 11/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển...
Xem tiếp
Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa...   Tin mới
Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về KH&CN, phát triển công nghệ sinh học...; sửa đổi, bổ sung các luật về KH&CN, các nghị định...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »