Sửa các luật về KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động khoa...   Tin mới
Năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về KH&CN, phát triển công nghệ sinh học...; sửa đổi, bổ sung các luật về KH&CN, các nghị định...
Xem tiếp
Thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng...   Tin mới
Ngày 14/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Hội đồng). Thủ tướng Chính phủ...
Xem tiếp
Đổi mới công tác xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị...   Tin mới
Xây dựng, quản lý vị trí việc làm là công việc khó khăn nhưng là nhiệm vụ chính trị phải tập trung thực hiện, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán...
Xem tiếp
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam   Tin mới
Hợp tác và hội nhập quốc tế là một trong các giải pháp quan trọng giúp Việt Nam nhanh chóng nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học và công nghệ (KH&CN). Với định hướng đó, Italia đã và sẽ là một trong...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Ứng dụng công nghệ địa...   Tin mới
Ngày 26/1/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »