Phát động Cuộc thi “Video clip; phóng sự ngắn về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Thực hiện Công văn số 112/HĐPH-PBGDPL ngày 28/6/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc phát động về tổ chức Cuộc thi “Video clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

NỘI DUNG CÔNG VĂN .pdf

 

Các tin khác