Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/12/2024, tại huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ 3 mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện các cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ và chủ nhiệm nhiệm vụ.

Tại nhiệm vụ: “Mô hình nuôi Dúi Mốc lớn thương phẩm tại xã Sơn Hóa” do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa chủ trì thực hiện. Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, cơ quan chủ trì đã đăng ký cơ sở nuôi dúi và được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép; Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ quy trình kỹ thuật nuôi dúi mốc lớn thương phẩm cho người dân địa phương; Xây dựng mô hình nuôi dúi mốc lớn thương phẩm với quy mô 70 con; Chọn hộ tham gia để thực hiện mô hình; xây dựng và cải tạo chuồng trại. Tiến hành mua 70 con giống dúi mốc lớn và chuẩn bị đầy đủ các vật tư (thức ăn tre mía và tinh bột, thuốc thú y).

Tại nhiệm vụ: “Mô hình nuôi trai lấy ngọc nước ngọt tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa” do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa chủ trì thực hiện. Qua báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, cơ quan chủ trì đã khảo sát thực tế địa điểm triển khai tiến hành nuôi trai với mật độ 1 con/m2 (2.000 con giống trai đen cánh dày đã cấy mỗi con 2 nhân 6 tháng trở lên),trên tổng diện tích 2.000m2

Tại nhiệm vụ: “Xây dựng vườn cây phục vụ đào tạo kỹ thuật thực hành trồng và chăm sóc cây ăn quả có giá trị kinh tế cao cho đồng bào dân tộc miền núi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa” nhiệm vụ do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa chủ trì thực hiện. Báo cáo của cơ quan chủ trì và kiểm tra thực tế cho thấy, nhiệm vụ đã thiết kế, xây dựng vườn mẫu trồng cây ăn quả (Bưởi da xanh ruột đỏ và Mít thái); Chuẩn bị các điều kiện sản xuất để thực hiện nhiệm vụ; Triển khai trồng Bưởi da xanh ruột đỏ, Mít thái; Bón phân, chăm sóc bưởi da xanh ruột đỏ, Mít thái sau trồng theo đúng quy trình kĩ thuật.

Qua kiểm tra thực tế 3 nhiệm vụ, đồng chí Trưởng đoàn kết luận, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm 3 nhiệm vụ đã triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đúng yêu cầu của thuyết minh đã được duyệt. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục theo dõi các nhiệm vụ đang triển khai để đánh giá, thu thập số liệu hoàn thiện các báo cáo.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác