Lịch sử quan hệ đặc biệt Quảng Bình và Khăm Muộn, Savannakhet giai đoạn 1954-2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

TT

NỘI DUNG

1

Lời giới thiệu

2

Chương 1: Đặc điểm tự nhiên, lịch sử, văn hóa - xã hội và mối quan hệ truyền thống giữa ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn, Savannakhet

3

Chương 2: Quảng Bình, Khăm Muộn, Savannakhet đoàn kết chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954-1975

4

Chương 3: Tăng cường hữu nghị và hợp tác, cùng nhau khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng giai đoạn 1975-1989

5

Chương 4: Hợp tác toàn diện giữa Quảng Bình, Khăm Muộn, Savannakhet trong giai đoạn 1990-2000

6

Chương 5: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Quảng Bình, Khăm Muộn, Savannakhet trong giai đoạn 2001-2015

7

Chương 6: Đặc điểm, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm

8

Tài liệu tham khảo

9

Mục lục

Các tin khác