Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sinh viên Trường Đại học Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sinh viên Trường Đại học Quảng Bình” do Trường Đại học Quảng Bình chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ,       chủ trì hội nghị.

Trường Đại học Quảng Bình là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo đa ngành dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hiện nay, Nhà trường đào tạo các bậc Đại học, Cao đẳng với các hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, văn bằng 2, chương trình 2, liên thông; đào tạo cử nhân và kỹ sư; ngoài ra Trường còn tổ chức bồi dưỡng các lớp ngắn hạn. Do đó, hoạt động tổ chức và quản lý đào tạo phải áp dụng các quy chế đào tạo khác nhau do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Quảng Bình ban hành. Việc tổ chức chương trình đào tạo, phân công giảng dạy, sắp xếp thời khóa biểu, đăng ký học phần, nhập điểm, đánh giá và tổng kết,… vô cùng phức tạp đòi hỏi phải có sự hỗ trợ rất lớn của Công nghệ thông tin để hoạt động đào tạo được diễn ra một cách bình thường và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Đào tạo, các khoa, các bộ môn, các giảng viên và các sinh viên.  Trên cơ sở đó Trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sinh viên Trường Đại học Quảng Bình”.  

Tại Hội nghị, cơ quan chủ trì đã báo cáo những kết quả đạt được của nhiệm vụ, cụ thể: Đánh giá hiện trạng tổ chức, quản lý đào tạo sinh viên Trường Đại học Quảng Bình; Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý đào tạo; Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sinh viên Trường Đại học Quảng Bình; Triển khai hệ thống thử nghiệm và đánh giá hệ thống.

Cơ quan chủ trì báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, có tính ứng dụng quan trọng trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng Khoa học đóng góp một số ý kiến cho nhóm tác giả để nhiệm vụ được hoàn thiện hơn. Kết luận Hội nghị, chủ trì hội nghị đánh giá cao các kết quả đạt được của nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Quảng Bình. Tạo lập môi trường dữ liệu số về đào tạo một cách hiệu quả và tối ưu. Góp phần vào quá trình chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác