Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết: “Xây dựng vườn ươm giống cây keo lai BV16 bằng phương pháp giâm hom, phục vụ công tác đào tạo nghề cho bà con dân tộc thiểu số tại huyện Minh Hóa”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 20/9/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu mô hình thực nghiệm ứng dụng và nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ: “Xây dựng vườn ươm giống cây keo lai BV16 bằng phương pháp giâm hom, phục vụ công tác đào tạo nghề cho bà con dân tộc thiểu số tại huyện Minh Hóa” do Công ty TNHH Giải pháp Chất lượng VQB chủ trì thực hiện. Đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ, chủ trì hội nghị

Đồng chí Phạm Thanh Nam, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ, chủ trì hội nghị

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng mô hình nhân giống cây keo lai BV16 bằng phương pháp giâm hom. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và chăm sóc cây giống keo lai BV16 bằng phương pháp giâm hom phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương để hỗ trợ đào tạo nghề cho bà con dân tộc thiểu số huyện Minh Hóa.

Nhiệm vụ thực hiện từ 11/2022 đến nay, kết quả đạt được như sau: Mô hình đã thực hiện đầy đủ các nội dung đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ đề ra. Một số nội dung đã thực hiện vượt mức kế hoạch; Xây dựng vườn nhân quy mô 1.200 m2, số lượng cây sống là 8970 cây; Xây dựng vườn ươm: Diện tích 1.000 m2. Đã sản xuất được 296.007 cây keo giống, vượt mục tiêu đề ra 8.007 cây. Tỷ lệ sống của cây giống đạt 81,1%; Cây hom giống sinh trưởng phát triển tốt, đến thời điểm xuất vườn, hom giống đạt tiêu chuẩn cao khoảng 28cm, có khoảng 12-13 lá, đường kính gốc 3mm. Tỷ lệ cây giống đạt chuẩn đạt khoảng 75,19% ở lần đầu tiên xuất vườn; Đã tiến hành hướng dẫn và tập huấn và đào tạo nghề cho các hộ dân. Số lượng: 35 người. Nhân rộng 01 mô hình vườn ươm cây giống tại xã Hồng Hóa; Về hiệu quả kinh tế - xã hội: Việc nhân giống keo lai bằng phương pháp giâm hom mang lại hiệu quả kinh tế cho vườn ươm, lợi nhuận thu được khoảng 5,5 triệu đồng/1 vạn cây giống, góp phần đa dạng hóa cây trồng và ngành nghề ở địa phương; Hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nhân giống và chăm sóc cây giống keo lai BV16 bằng phương pháp giâm hom phù hợp với điều kiện tại địa phương.

Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ báo cáo kết quả trong hội nghị

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả đạt được của nhiệm vụ, nhận định nhiệm vụ có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cũng đã đưa ra một số góp ý để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ hơn.

              Vườn ươm keo lai BV16 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Minh Hóa tại xã Yên Hóa,             huyện Minh Hóa

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Các tin khác