Kết luận Thanh tra Về chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ trong y tế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/5/2024, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã có Kết luận Thanh tra Về chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ trong y tế, cụ thể như sau:

Kết luận Thanh tra số 27/KL-TTra ngày 16/5/2024 thanh tra tại Công ty TNHH Ngọc Linh QB (Địa chỉ: Tổ dân phố 14 phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

- Kết luận Thanh tra số 28/KL-TTra ngày 16/5/2024 thanh tra tại Công ty TNHH bệnh viện Thủy Minh Tâm (Địa chỉ: 47 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

- Kết luận Thanh tra số 29/KL-TTra ngày 16/5/2024 thanh tra tại Công ty Cổ phần Y tế Bình An Quảng Bình (Địa chỉ:  94 Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

(Click vào các Kết luận để xem chi tiết)

Các tin khác