Kết luận Thanh tra Chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã có các Kết luận Thanh tra Chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, cụ thể như sau: 

1. Kết luận Thanh tra số 85/KL-TTra ngày 19/12/2023 thanh tra tại Công ty TNHH xăng dầu Tróoc (Đại chỉ: Thôn 4, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

2. Kết luận Thanh tra số 86/KL-TTra ngày 21/12/2023 thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hữu Hoàng (Địa chỉ: Thôn Tân Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

 

Click vào Kết luận để xem chi tiết

Các tin khác