Kết luận Thanh tra Chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã có các Kết luận Thanh tra Chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, cụ thể như sau: 

1. Kết luận Thanh tra số 80/KL-TTra ngày 11/12/2023 thanh tra tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc (Đại chỉ: Khối 8, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà tỉnh).

2. Kết luận Thanh tra số 81/KL-TTra ngày 12/12/2023 thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải Hiền Ninh (Địa chỉ: Thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình)

3. Kết luận Thanh tra số 82/KL-TTra ngày 14/12/2023 thanh tra tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhung Nguyễn (Địa chỉ: Thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình)

4. Kết luận Thanh tra số 83/KL-TTra ngày 14/12/2023 thanh tra tại Công ty TNHH Giang Sơn (Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

5. Kết luận Thanh tra số 84/KL-TTra ngày 15/12/2023 thanh tra tại Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Dương Thủy (Địa chỉ: Thôn Trung Thiện, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)

Click vào Kết luận để xem chi tiết

Các tin khác