Kết luận Thanh tra Về chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ trong y tế

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/12/2023, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã có Kết luận Thanh tra Về chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ trong y tế, cụ tehẻ như sau:

 

Kết luận Thanh tra số 89/KL-TTra ngày 28/12/2023 thanh tra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới (Đại chỉ: TDP 10, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Các tin khác