Đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 02/12/2015, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 do đồng chí Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

  

Năm 2015, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực. Dự ước cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 24,6% GRDP toàn tỉnh; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,0% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực 29,8 vạn tấn, đạt 106,7% kế hoạch; chăn nuôi chiếm 46,8%, đạt 103,2% kế hoạch, tăng 2,1%; tổng sản lượng thủy sản 69.005 tấn; độ che phủ rừng 68%, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,3%. Dân số nông thôn được cấp nước sạch, hợp vệ sinh 84,3%, tăng 5%. Toàn tỉnh có 16 xã đạt nông thôn mới, nâng số xã đạt lên 28 xã, chiếm 20,5% tổng số xã, vượt 0,5% kế hoạch. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được ngành Nông nghiệp thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp theo mô hình cánh đồng lớn đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp vẫn còn chậm; chất lượng đàn gia súc tăng ít, đến nay, bò lai chỉ mới đạt 35%; cơ sở giết mổ tập trung chưa được quan tâm xây dựng; việc triển khai Nghị định 67 thiếu kịp thời; chất lượng rừng trồng còn thấp... Mặt khác, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiệu quả chưa cao; việc quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản còn nhiều bất cập; tình trạng chất cấm trong chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật khó kiểm soát...

Năm 2016, ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt các chỉ tiêu như: Cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 22% GRDP toàn tỉnh; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,0% so với 2015; tổng diện tích cây lương thực 56.800 ha; sản lượng lương thực 28,2 vạn tấn; chăn nuôi chiếm 47% giá trị sản xuất nông nghiệp; độ che phủ rừng 68,5%; có 12 xã đạt nông thôn mới...

Để ứng phó hạn hán sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 và năm 2016, các cấp, các ngành tiếp tục thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến thời tiết nhằm tích trữ nước ở các hồ chứa, củng cố bờ ao, hồ tự nhiên và đắp đập tậm ở các kênh rạch; tăng cường vận hành các trạm bơm điện cố định để chống hạn... Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng sử dụng ngắn ngày, chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa thiếu nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình trạng hạn hán để người dân chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước trong sinh hoạt và sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Nông nghiệp đạt được trong năm 2015. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành cần tiếp tục xác định sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, giá trị trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông thôn mới; tổ chức hội nghị chuyên đề về lĩnh vực chăn nuôi theo hướng hội nhập trong nước, khu vực và quốc tế; thực hiện tốt việc khai thác thủy sản... Đối với công tác phòng, chống hạn hán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, hợp lý, khoa học; cần tranh thủ các nguồn vốn nhằm nâng cao chất lượng công trình thủy lợi. Ngoài ra, đồng chí cũng lưu ý các đơn vị dịch vụ nông nghiệp cần có kế hoạch tốt để cung ứng giống, vật tư, phân bón nhằm phục vụ có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Nguồn: https://snn.quangbinh.gov.vn

Các tin khác