Cục ATBXHN làm việc với Đoàn chuyên gia thanh sát hạt nhân của IAEA

Xem với cỡ chữ : A- A A+
      Từ ngày 21-25/6/2021, Đoàn chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để đến và thực hiện thanh sát hạt nhân tại Việt Nam. Cục trưởng Cục ATBXHN Nguyễn Tuấn Khải đã chủ trì buổi tiếp Đoàn.

 

Tại buổi tiếp, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải bày tỏ cám ơn đến IAEA trong việc giúp đỡ Việt Nam đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực thanh sát hạt nhân đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc sử dụng vật liệu hạt nhân vì mục đích hoà bình. Cục trưởng nhấn mạnh, nhằm bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam theo Hiệp định Thanh sát và Nghị định thư bổ sung cũng như các quy định của pháp luật trong nước, là cơ quan chịu trách nhiệm về thanh sát hạt nhân của Việt Nam, Cục ATBXHN luôn tích cực phối hợp với IAEA thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định. 
Việt Nam đã ký Hiệp định Thanh sát với IAEA năm 1989 (thực hiện từ năm 1990), ký Nghị định thư bổ sung của Hiệp định Thanh sát năm 2008 và phê chuẩn, thực hiện Nghị định thư bổ sung năm 2012.
IAEA thực hiện thanh sát nhằm kiểm tra việc tuân thủ và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Thanh sát hạt nhân và Nghị định thư bổ sung đã ký đối với các nội dung về thông tin vật liệu hạt nhân, tình hình sử dụng, lưu trữ vật liệu hạt nhân theo các khai báo đã thực hiện với IAEA. IAEA thực hiện thanh sát đối với Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt một năm một lần, đối với Viện Công nghệ xạ hiếm và Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân 4 năm một lần. Ngoài việc thanh sát của IAEA, hàng năm Việt Nam phải gửi báo cáo kế toán vật liệu hạt nhân cho IAEA theo mẫu quy định.
IAEA thực hiện thanh sát hạt nhân đối với khoảng 180 quốc gia trên thế giới. Hàng năm, trên cơ sở thực hiện thanh sát tại chỗ, tiếp nhận các báo cáo kế toán vật liệu hạt nhân theo Hiệp định Thanh sát cũng như khai báo theo Nghị định thư bổ sung và thu thập thông tin từ các nguồn công khai, IAEA thực hiện đánh giá về chương trình hạt nhân của từng quốc gia, lập Báo cáo thực hiện thanh sát trình lên Hội đồng Thống đốc IAEA.

Các tin khác