Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên ngành y tế và công nghiệp

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Trong 2 ngày 18 và 19-12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) tổ chức lớp đào tạo và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho trên 100 cán bộ, nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và sử dụng các thiết bị bức xạ trong công nghiệp, y tế trên địa bàn tỉnh.

 

 

Tại khóa đào tạo, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản chung về bức xạ ion hóa; tương tác của bức xạ với vật chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài.

          Đối với nhân viên bức xạ sử dụng thiết bị bức xạ trong công nghiệp sẽ được hướng dẫn nguyên lý làm việc của thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn gốc bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ có liên quan; hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ; hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ.

          Đối với nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế sẽ được đào tạo bổ sung những kiến thức về nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan; các khía cạnh liên quan đến tối ưu hóa an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế; hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế.

          Thông qua đó, giúp các học viên nắm rõ các yêu cầu cơ bản trong quá trình sử dụng, tiếp xúc với nguồn, thiết bị bức xạ, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ.

          Đồng thời, khóa đào tạo còn bổ sung cho người phụ trách an toàn bức xạ về tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở; hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó với sự cố bức xạ cấp cơ sở; hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Các tin khác