Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật Nhà nước cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Ngày 19/1/2024, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật Nhà nước cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Đồng chí Quách Xuân Hưng, Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Công An tỉnh Quảng Bình, các thành viên trong Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở và nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin và bí mật Nhà nước cho lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi nghiệm thu, cơ quan chủ trì đã trình bày các kết quả nghiên cứu mà nhiệm vụ đã đạt được, cụ thể: Đánh giá hiện trạng và thu thập thông tin số liệu; Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; Nghiên cứu, thiết kế giao diện và lập trình các chức năng bộ công cụ; Tích hợp bộ công cụ vào USB an toàn; Triển khai cấu hình bộ công cụ để tiến hành chạy kiểm thử; Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sau khi nghe báo cáo các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao giá trị khoa học mà nhiệm vụ đã đạt được, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn để báo cáo nhiệm vụ hoàn thiện hơn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề nghị cơ quan chủ trì chỉnh sửa báo cáo theo các nội dung mà nhiệm vụ được phê duyệt. Đồng thời tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện nhiệm vụ để tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Các tin khác