Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 23/1/2024, tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa, tổ chức hội nghị nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa”, do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa chủ trì thực hiện. Ông Lê Văn Thái, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Bình chủ tịch. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở và nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, Bưởi Tuyên Hóa chưa có một nhãn hiệu để quảng bá danh tiếng cũng như khẳng định chất lượng của sản phẩm. Người tiêu dùng biết đến sản phẩm này chủ yếu là thông qua người thân giới thiệu hoặc các chuyến đi công tác đến địa phương. Việc thu mua sản phẩm bưởi do các thương lái thu gom vì vậy giá cả không ổn định. Do đó, nếu không tạo một cơ sở pháp lý để bảo vệ thì giá trị của sản phẩm này sẽ bị mai một, hơn nữa việc khai thác nếu không theo quy trình, không có biện pháp quản lý sẽ dần mất đi tính đặc trưng của Bưởi Tuyên Hóa. Trên cơ sở đó Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa đã triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa".

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cơ quan chủ trì đã báo cáo những kết quả mà nhiệm vụ đã thực hiện được, cụ thể: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh bưởi và xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa” cho sản phẩm bưởi của huyện Tuyên Hóa; Quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa”; Quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Bưởi Tuyên Hóa”.

Nhận xét về nhiệm vụ, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của cơ quan chủ trì và nhóm nghiên cứu, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn để báo cáo nhiệm vụ hoàn thiện hơn.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì cần chỉnh sửa báo cáo theo các nội dung mà nhiệm vụ được phê duyệt. Đồng thời tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện nhiệm vụ, tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh.

Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo tại hội nghị

Một số hình ảnh tại buổi hội nghị:

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

Các tin khác