Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định về an toàn sức khỏe và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Chiều 30/7, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định về an toàn sức khỏe và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Nhiệm vụ do Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm chủ trì thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ là KS. Văn Nguyễn Tiến Sỹ.

Mục tiêu của nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Trên cơ sở các số liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng thiết bị, vật tư; phân tích nhận diện các mối nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đề xuất giải pháp kỹ thuật, quản lý và xây dựng quy trình vận hành đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ sẽ được triển khai trong thời gian 15 tháng (từ 7/2018 đến tháng 9/2019). Với phạm vi nghiên cứu là các cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân được lựa chọn có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sau khi Ban chủ nhiệm báo cáo thuyết minh nhiệm vụ, Hội đồng đã thảo luận, góp ý và đồng ý thông qua cho phép thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Hội đồng cũng yêu cầu Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ. 

                                                                                                                             Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Các tin khác